-- advertisement --

 อาชีวะร่วมมือจีนพัฒนาระบบราง

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ มิสเตอร์ กั่วบิน ฮ่วง (Mr.Guobin Huang) รองเลขาธิการฝ่ายการศึกษามณฑลหูเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน และคณะ เพื่อหารือรายงานผลการดำเนินงานความร่วมมือในปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งทางราง (Rail Transit) และสาขาอื่น ๆ ณ ห้องประชุม 5 สอศ.

-- advertisement --