-- advertisement --

 อาชีวะ  จับมือปั๊มปตท. เปิด 40 ศูนย์เช็กสภาพรถฟรี รับสงกรานต์

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดโครงการตรวจเช็คเครื่องยนต์เพื่อประหยัดพลังงาน ประจำปี 2562 (PTT Station Engine Tune Up 2019) ให้บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ 25 รายการ ฟรีไม่คิดค่าแรง ตั้งแต่ 29 มี.ค.-5 เม.ย.62 เวลา 09.00-17.00 น. ณ สถานีบริการน้ำมัน ปตท. บนถนนสายหลัก 40 ศูนย์ในพื้นที่ 29 จังหวัด เตรียมพร้อมรองรับการเดินทางช่วงสงกรานต์

ดร.สาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรมกล่าวว่า โครงการเริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 ให้นักศึกษาใช้ช่วงเวลาปิดภาคเรียนทำประโยชน์แก่สังคม ประกอบกับฝึกทักษะความชำนาญ และสร้างจิตอาสา โดยปีนี้ตั้งเป้าบริการได้ไม่น้อยกว่า 143,000 คันโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทีม 40 ทีม ประกอบด้วยครู นักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา 280 คน ประจำสถานีบริหารน้ำมัน ปตท. สถานีละ 1 ทีม (ทีมละ 7 คน)

นอกจากนี้ ยังสามารถรับบริการเพิ่มเติมตรวจเช็คสภาพมาตรฐานความปลอดภัย 15 ขั้นตอนโดยช่างของศูนย์ได้ที่ศูนย์บริการโปรเช็ค (ProCheck) 57 แห่ง และตรวจเช็คเครื่องยนต์ 30 รายการโดยช่างของศูนย์ได้ที่ฟิต ออโต้ (Fit Auto) 42 แห่ง ดูรายละเอียดโครงการที่

-- advertisement --