-- advertisement --

 เสมา1ชะลอสรรหาเลขาธิการคุรุสภา

“เสมา1”ชะลอสรรหาเลขาธิการคุรุสภา สคท.ยื่นหนังสือค้านอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

วันที่ 20 มิ.ย.2561 ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายองค์กร อมรสิรินันท์ ประธานสภาครูแห่งประเทศไทย (สคท.) ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ เพื่อคัดค้านการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอาจไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โดย นายองค์กร กล่าวว่า ที่มายื่นหนังสือ เพราะไม่เห็นด้วยกับการประกาศสรรหาเลขาธิการคุรุสภาด้วยเหตุผล 3 ประการ คือ ขณะนี้กำลังมีการปฎิรูปการศึกษา ซึ่งการปฏิรูปในส่วนของคุรุสภา และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ซึ่งน่าจะมีการเสนอแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งประกาศใช้มาแล้ว 15 ปี ยังไม่มีการปรับปรุงแก้ไขใดๆ ทั้งๆที่มีการยกร่างแก้ไขและผ่านการประชาพิจารณ์ไปแล้ว เช่น ลดจำนวนกรรมการคุรุสภา ไม่ใช่มาเร่งสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ซึ่งอาจมีการบล๊อกโหวต และขณะนี้ได้สรรหารองเลขาธิการคุรุสภา เพื่อทำงานเต็มเวลาไป 2 ตำแหน่งแล้ว และยังมีที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ อีก 5 ตำแหน่ง

ประการที่ 2.กระบวนการสรรหาในครั้งนี้อาจไม่ชอบด้วยกฎหมายสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพราะประกาศ ศธ.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาเลขาธิการคุรุสภา ไม่สอดรับกับกระบวนการสรรหา ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)ที่ 17/2560 ที่สำคัญประกาศดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา จึงถือว่ายังไม่มีผลบังคับใช้ และอาจมีการฟ้องร้องในภายหลัง

ประการที่ 3 ศธ.ควรเป็นหน่วยงานแบบอย่างในการสร้างความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ เพราะมีครูเป็นตัวช่วยอยู่ในทุกหมู่บ้านไม่ใช่สร้างความหวาดผวา โกลาหล ทุกวันนี้ ครู อาจารย์ ขาดขวัญกำลังใจ ผู้บริหารระดับสูงก็กลัวถูกสั่งย้ายและตรวจสอบแล้วจะเอาเรี่ยวแรงจากที่ไหนมาร่วมปฎิรูปการศึกษา ดังนั้น สคท.จะรอดูว่าในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา วันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะมีการเดินหน้าสรรหาเลขาธิการคุรุสภาหรือไม่ เพื่อกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนต่อไป ทั้งนี้ สคท.และเครือข่ายจะคัดค้านการสรรหาและการแต่งตั้งเลขาธิการคุรุสภาให้ถึงที่สุด หากไม่ยอมยุติจะรณรงค์ร่วมล่ารายชื่อครู และประชาชน จำนวน 50,000 ชื่อ เพื่อเสนอถอดถอน รมว.ศึกษาธิการ ออกจากตำแหน่งต่อไป

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ในการประชุมคณะกรรมการคุรุสภา วันที่ 22 มิ.ย.นี้ จะไม่มีการนำรายชื่อ ผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา เข้าพิจารณา จากเดิมที่ได้มีการกำหนดไว้ในวาระการประชุมแล้ว โดยตนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อกฎหมายให้รอบคอบ

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาคณะกรรมการสรรหาได้เลือกผู้เหมาะสมดำรงตำแหน่งเลขาธิการคุรุสภา ได้แล้ว 2 ราย แต่เมื่อมีคนคัดค้านตนก็จะรับฟัง และจะได้ตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาตีความแล้ว ว่า สามารถดำเนินการได้ ตามคำสั่ง คสช. แต่ในคำสั่งคสช.ก็มีคำหนึ่ง ที่ระบุว่า รมว.ศึกษาธิการ สามารถกำหนดหลักเกณฑ์ได้ แต่ต้องสอดคล้องกับ พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ซึ่งเรื่องนี้ก็ต้องทำให้รอบคอบด้วย

-- advertisement --