-- advertisement --

12 เรื่องเข้าชิงหนังสั้น สพฐ.อาหารมื้อกลางวัน

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน จัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai School Lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” มีหนังสั้นจากโรงเรียนต่างๆ หลายสังกัดส่งเข้าประกวด 64 เรื่อง เพื่อสร้างความตระหนัก ทราบถึงปัญหาภาวะทุพโภชนาการ รวมไปถึงการมีส่วนร่วมแก้ปัญหาของนักเรียน

สำหรับหนังสั้นที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ 12 เรื่อง ประกอบด้วย ฉันให้นาย รร.บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 , Lunch รร.บ้านเรือทองคลองคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3, เมนูสู่แม่ รร.บ้านดงหมู สพป.กาฬสินธิ์ เขต 3, เติบโตสมวัยด้วย Thai school lunch รร.บ้านหนอง สพป.หนองคาย เขต 1, กล้วยไข่ รร.บ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, Super Aoi รร.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3, เด็กดอยคอยดู รร.บ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2, Sunday night รร.วัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1, กินดี 4.0 รร.บ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต 2, เด็กไทยหัวใจ school lunch รร.บ้านต้นงุ้น สพป.ลำปาง เขต 3, อิ่มนี้มีคุณค่า รร.วัดคลองขุด สพป.ตราด, ถั่วเขียวสีชมพู รร.บ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 โดยจะตัดสินรอบชิงชนะเลิศวันที่ 14-15 ส.ค.62 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กทม.

-- advertisement --