-- advertisement --

200 นักวิจัยจับคู่ธุรกิจดันเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา ระดมนักวิจัยกว่า 200คนจับคู่ธุรกิจ พัฒนาและแก้ไขผู้ประกอบการได้ตรงจุด ขานรับการขยายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัดภาคตะวันออก ระยอง ชลบุรีและฉะเชิงเทรา ในการส่งสินค้าไปสู่ประเทศลุ่มน้ำโขง อาเซียน และเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน เป็นต้น

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ตนได้เป็นประธานเปิดงาน “200 งานวิจัย 200 งานพัฒนา” ขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจ 3 จังหวัด ได้แก่ ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา ซึ่งวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับมอบหมายให้เป็นแกนกลางในการระดมนักวิจัยประกอบด้วย คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก กว่า 200 คน เข้ามาร่วมแก้ปัญหาให้แก่นักธุรกิจในพื้นที่ 3 จังหวัดดังกล่าวโดยมีการจับคู่นักธุรกิจและนักวิจัยที่เหมาะสม แล้วให้นักวิจัยรับโจทย์ปัญหาไปศึกษาและหาแนวทางการพัฒนาธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม เพื่อขานรับการขยายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 3 จังหวัด ในการส่งสินค้าไปสู่ประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขง กลุ่มอาเซียน และกลุ่ม 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษประเทศจีน รวมถึงกลุ่มประเทศภาคพื้นอื่นๆ ต่อไป

ผศ.บรรพต วิรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ได้คิดค้นโปรแกรม Matching Researchers and Businessman for Research ซึ่งเป็นโปรแกรมช่วยจับคู่นักธุรกิจกับนักวิจัยได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากการจับคู่ได้อย่างเหมาะสมดังกล่าวสามารถช่วยให้นักวิจัยทำการศึกษาและหาแนวทางแก้ปัญหาของผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุด ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศได้

-- advertisement --