-- advertisement --

3 รมต.ศึกษา รับสนองฯ ร.10 ปลูกฝังให้เด็กโตไปกับความไม่โกง

พร้อมดำเนินการตาม 6 ยุทธศาสตร์ชาติ “หมอธีระเกียรติ” แบ่งงาน 2 รัฐมนตรีช่วย ยันสานต่อนโนบายที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ ทำไว้ให้เกิดความต่อเนื่อง

วันที่ 20 ธ.ค.59 ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ พร้อมด้วย พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ และ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รมช.ศึกษาธิการ เดินทางเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยมีผู้บริหารองค์กรหลัก ข้าราชการ ศธ. ให้การต้อนรับ

โดย นพ.ธีระเกียรติ กล่าวว่า ทิศทางนโยบายของ ศธ. จะยึดตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ที่ทรงมีรับสั่งว่า ให้สืบสานพระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งถือเป็นพรที่ประเสริฐที่สุด ทั้งในเรื่องของครูและการปฏิรูปการศึกษา

ส่วนการแบ่งงาน จะดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ข้อคือ 1.ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถด้านการแข่งขัน 3.ยุทธศาสตร์การลงทุนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 4.การลดความเหลื่อล้ำ 5.ยุทธศาสตร์การสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 6.ยุทธศาสตร์ด้านการปฏิรูประบบราชการ

โดยมอบหมายให้ พล.อ.สุรเชษฐ์ ดูแลยุทธศาสตร์ ที่ 1 และกำกับดูแล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ม.ล.ปนัดดา ดูแลยุทธศาสตร์ที่ 5, 6 ซึ่งจะเชื่อมโยงไปถึงการดูนโยบายภาพรวมการทำงานของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) และกำกับดูแล สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา หรือไอทีดี

นพ.ธีระเกียรติ กล่าวต่อว่า ส่วนตนจะดูแลยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาการ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ที่ 2, 3, 4 เนื่องจากมีความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมถึงจะกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานปลัด ศธ. และองค์กรในกำกับ ศธ.ที่เหลือทั้งหมด ซึ่งรวมถึง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) ด้วย

อย่างไรก็ตาม ตนจะสานต่อนโยบายเดิมที่ พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ได้ทำไว้ให้เกิดความต่อเนื่อง ซึ่งร่วมถึงการแก้ปัญหาทุจริตที่เกิดขึ้นในสกสค. และคุรุสภา ทั้งนี้ ช่วง 2 วันที่ตนเข้ามารับตำแหน่งก็มีผู้ร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่าง ๆ เข้ามาแล้วแต่ก็ต้องดูข้อเท็จจริง ในยุคที่ตนเป็น รมว.ศึกษาธิการ จะไม่ปล่อยให้มีปัญหาการทุจริตเกิด จะไม่ปล่อยให้มีการแอบอ้างชื่อตน และ รมช.ศึกษาธิการ ทั้ง 2 คนไปใช้ในการทุจริตอย่างเด็ดขาด แต่ขณะเดียวกันก็จะต้องให้ความรู้แก่เด็ก สอนเด็กให้มีทัศคติแบบที่ ในหลวงรัชกาลที่ 10 ทรงตรัสว่า โกงรับไม่ได้ ปลูกฝังให้เด็กโตไปกับความไม่โกง ไม่ใช่แค่โตไปไม่โกง

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวว่า ในฐานะที่ตนได้ทำงานเป็น รมช.ศึกษาธิการ มาต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มรัฐบาล ขอให้ข้าราชการทุกคนร่วมมือร่วมใจกันทำงาน

ม.ล.ปนัดดา กล่าวว่า ตนรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสมารับราชการ สนองพระมหากรุณาธิคุณที่ ศธ. ตั้งใจจะนำประสบการณ์การทำงาน ทั้งงานในด้านการบริหารในช่วงที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดและงานการเมืองในช่วงที่รับตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มาใช้ในการบูรณาการงานที่ ศธ.ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะการบริหารงานในส่วนภูมิภาคของ กศจ. ซึ่งถือเป็นยาวิเศษ ที่จะช่วยพัฒนาการศึกษา โดยนำนโยบายจาก ส่วนกลางลงไปสู่พื้นที่ ดูแลให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ทั้งคุณธรรม การเดินตามรอยพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 สืบสานพระราชปณิธานในเรื่องความพอเพียงและความวิริยะอุตสาหะ

-- advertisement --