รถบ้าน-แคมป์ปิ้ง-แกลมปิ้งชนบทกระตุ้น‘การท่องเที่ยวด้วยรถยนต์’ช่วงวันหยุด

การขับรถเที่ยวซึ่งมีความปลอดภัย มีความเป็นส่วนตัว และมีความยืดหยุ่นนั้น ทำให้การท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงกลายเป็นวิธีการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุด ตั้งแต่การขับรถส่วนตัวหรือเช่ารถไปเที่ยวจนถึงการขับรถบ้านด้วยตัวเองก็ได้รับความนิยมทั่วไปพอสมควร กระแสนิยมต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยวชนบท โฮมสเตย์ การท่องเที่ยวกลางแจ้ง และการตั้งแคมป์ เป็นต้น ทำให้วันหยุดเทศกาลไหว้บ๊ะจ่างได้รับการตั้งตารอคอยอย่างมาก

คำว่า “แกลมปิ้ง” และ “อาหารหรูกลางแจ้ง” เป็นสองคำศัพท์สำคัญของวงการท่องเที่ยวในปีนี้ บริษัท tuniu ซึ่งเป็นบริษัทท่องเที่ยวแบบพักผ่อนแนวหน้าของจีน เปิดเผยตัวเลขสถิติแสดงว่า ในช่วงวันหยุด “เมย์เดย์” ปีนี้ การตั้งแคมป์นั้นเป็นทางเลือกอันดับแรกสำหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ใกล้เคียงของชาวจีน ส่วนการขับรถเที่ยวนั้นเป็นวิธีการเดินทางหลักของกลุ่มชาวแคมป์ปิ้ง ขณะที่ “รถบ้าน + การตั้งแคมป์” เป็นรูปแบบการท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปี 2022 นอกจากนี้ในช่วงวันหยุด “เมย์เดย์” การจองโฮมเสตย์ที่มีบริการตั้งแคมป์ต่าง ๆ เช่น รถบ้าน เต็นท์ และสถานที่ตั้งแคมป์นั้นเพิ่มมากขึ้น 4 เท่าเมื่อเทียบกับเมื่อปี 2021

สถิติแสดงว่า ตลาดเช่ารถของจีนเติบโตขึ้นกว่า 30 เท่าภายในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าภายในปี 2025 ขนาดตลาดจะเพิ่มขึ้นถึง 158,500 ล้านหยวน เนื่องด้วยความเหนือกว่าด้านความปลอดภัยและความยืดหยุ่น ธุรกิจเช่ารถนั้นเป็นธุรกิจที่ฟื้นตัวขึ้นเร็วสุดในบรรดากิจการท่องเที่ยว การขับรถเที่ยวเอง ตั้งแคมป์ เดินป่า ปีนเขา ชมดอกไม้ มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ การศึกษา รวมไปถึงอาหาร เป็นรายการยอดนิยมในการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดของจีน

Zhou/Dan/Tim