-- advertisement --

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการรับรายงานตัวข้าราชการครูบรรุจใหม่ พร้อมพบปะ ปฐมนิ้ทศให้โอวาทในการปฏิบัติราชการ พร้อมด้วยนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีข้าราชการครูบรรจุใหม่มารายงานตัว จำนวน  ๗๙  คน  ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

  • About
  • Latest Posts

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์

Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)

  • นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบปะ ปฐมนิเทศ ครูบรรจุใหม่ – 3 สิงหาคม 2023
  • นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบยากำจัดปลวกให้กับโรงเรียนในสังกัด – 3 สิงหาคม 2023
  • นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีทำบุญถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ – 27 กรกฎาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --