-- advertisement --

วันเสาร์ ที่ 19 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2566  นายเทวัน พอใจ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 21 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น.  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล ชั้น 2 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1// ธีรธิดา  พรหมมาแบน,สุวิมล  บรรพตสูงล้ำ รายงาน

  • About
  • Latest Posts

ธีรธิดา พรหมมาแบน

Latest posts by ธีรธิดา พรหมมาแบน (see all)

  • สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมการรับสมัครคัดเลือก ผอ.และรองผอ.สถานศึกษา – 19 สิงหาคม 2023
  • ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว.16) – 19 สิงหาคม 2023
  • สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะทำงานคัดเลือกผลงานที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) – 17 สิงหาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --