-- advertisement --

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  เข้าร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖ โดยมีนายตั้ง อสิพงษ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

  • About
  • Latest Posts

ปรียาภรณ์ โอสถานนท์

Latest posts by ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ (see all)

  • นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมประชุม อ.ก.ค.ศ. – 6 ตุลาคม 2023
  • นายนิติศาสตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พบปะ ปฐมนิเทศ ผอ.ร.ร./รอง ผอ.ร.ร. บรรจุใหม่ – 5 ตุลาคม 2023
  • นายนิติศาตร์ พรมแสงใส ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก – 16 สิงหาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --