-- advertisement --

การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.)

วันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 12.30 น. นางสาวปวิชญา สินน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 มอบหมายให้ นายธวัช รัตนพันธ์ และ นางอุบล หนูมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการถ่ายภาพรุ่นและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและคณะวิทยากร ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง เนื่องด้วย โรงเรียนวัดควนสามโพธิ์ ร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 จัดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C.) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 20 ตุลาคม 2566
  • About
  • Latest Posts

วราภรณ์ ภิบาลศักดิ์

Latest posts by วราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --