-- advertisement --

วันที่ 25 ต.ค.2566 ดร.วรรณที ศรีโนนยาง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.อ.เดชฤทธิ์ วรรณทอง รอง ผอ.สพป.สุโขทัย เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่งราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ณ ห้องประชุมศรีสำโรง สพป.สุโขทัย เขต 2…(มณีวรรณ..ภาพ/ข่าว)

  • About
  • Latest Posts

มณีวรรณ หอมชื่น

Latest posts by มณีวรรณ หอมชื่น (see all)

  • สพป.สุโขทัย เขต 2 ประชุมกรรมการพิจารณาการเสนอขอเครื่องราชฯ ประจำปี 2567 – 25 ตุลาคม 2023
  • สพป.สุโขทัย เขต 2 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลการดำเนินโครงการของเขตพื้นที่การศึกษา – 25 ตุลาคม 2023
  • สพป.สุโขทัย เขต 2 รับการนิเทศติดตามการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา นิสิตบัณฑิตศึกษา ม.นเรศวร – 24 ตุลาคม 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --