-- advertisement --

วันที่ 1 ธันวาคม 2566 นายรังสรรค์ คำชาย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนวัดห้วงกระได โรงเรียนนิคมบางระกำ 1 (รุ้งวิไล) โรงเรียนบ้านตระแบกงาม และโรงเรียนบ้านเรียงกระดก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ สอบถามปัญหาการขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนแนะนำเน้นย้ำในเรื่องการอ่านออกเขียนได้ กับครูผู้สอน เน้นย้ำมาตรการด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของนักเรียน ให้คำแนะนำในการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้น่าอยู่ น่าเรียน ให้ผู้เรียน เรียนดี มีความสุขต่อไป

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by นางสุทัศน์ จำปาศักดิ์ (see all)

  • สพป.พิษณุโลก เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด – 1 ธันวาคม 2023
  • สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมรับชมรายการพฤหัสเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 5/2566 – 30 พฤศจิกายน 2023
  • สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดพิษณุโลก ประจำเดือนพฤศจิกายน – 29 พฤศจิกายน 2023
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --