-- advertisement --

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการติดตามการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง รับการติดตามผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๓.๐๐ น. สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายสุชิต ชมภูวงศ์ ผอ.สพป.บุรีรัมย์  เขต ๑ พร้อมด้วย นางสาวพรทิพย์ ทวีวัฒน์โสภา รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต ๓ (ช่วยราชการ) และบุคลกรที่เกี่ยวข้อง รับการติดตามผลการดำเนินงานในการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดย นายวรรณะ เจือจันทร์พิพัฒน์  เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการ (ป.ป.ช.) และคณะ (ผู้แทนภาคประชาชน) เข้าร่วมการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑

  • About
  • Latest Posts

suwaree charernram

Latest posts by suwaree charernram (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --