-- advertisement --

วันที่ 8 มกราคม 2567 นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบนโยบายแก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา จ.นครราชสีมา พร้อมด้วยนายพิษณุ พลธี ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และผู้บริหารของ สพฐ. ได้แก่ นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ ร่วมติดตามการลงพื้นที่ โดยมีนายสุรพันธ์ ศิลปะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ

นายสุรศักดิ์ กล่าวว่า วันนี้มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ของ พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศธ. จากการรับฟังการกล่าวรายงานจะเห็นได้ว่าจังหวัดนครราชสีมา มีเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จำนวน 7 เขต และมีเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จำนวน 1 เขต ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ โรงเรียนจักราชวิทยาเป็นหนึ่งในโรงเรียนตัวอย่างของการจัดการศึกษาตามนโยบายของศธ. จังหวัดนครราชสีมามีโรงเรียนทั้งขนาดใหญ่และขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) จำนวนมาก ดังนั้นการมาตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนต่างๆ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะได้นำข้อเสนอแนะต่างๆ ไปปรับใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายต่อไป

“การจัดงานในวันนี้นับว่าเป็นสิ่งที่ดี ที่ สพม. และ สพป. นครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธภาพ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนในทุกๆ ด้าน และอีกสิ่งที่สำคัญของการลงพื้นที่คือการได้รับฟังเสียงสะท้อนและปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากผู้บริหารเขตพื้นที่ ซึ่งถือว่ามีประโยชน์เป็นอย่างมาก หากเรื่องไหนสามารถทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการ ซึ่งขณะนี้ ศธ. กำลังดำเนินการแก้ปัญหาการศึกษาและลดภาระครู เช่น การคืนนักการภารโรงสู่โรงเรียนกว่า 12,000 ตำแหน่ง เพื่อให้ครูมีเวลาสอนในห้องเรียนมากขึ้น การใช้ครูธุรการร่วมกันในโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนที่ไม่มีครูธุรการ การอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับเด็ก ม.1-ม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาส การพิจารณาเงินอุดหนุนค่าเดินทางเด็กในอัตราใหม่ให้สอดรับกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน การสร้างบ้านพักให้กับบุคลากรทางการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้เขตพื้นที่ร่วมกันหาแนวทางการแก้ปัญหาการสอบ PISA รอบต่อไปที่จะต้องร่วมมือกันทำให้ผลการสอบ PISA ดีขึ้น ขอขอบคุณและขอชื่นชม ท่านผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมและการแสดงผลงานต่างๆ ในครั้งนี้” รมช.ศธ. กล่าว

ทางด้าน นายพัฒนะ พัฒนทวีดล รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมา มีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่ดูแลการจัดการเรียนการสอนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 7 เขตพื้นที่ และยังมีหน่วยงานราชการอื่นๆ ที่ได้จัดการศึกษาตามนโยบายของ รมว.ศธ. ที่ให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศ โดยมีนโยบายจะเสริมสร้างความสุขทุกคน ตามแนวทาง “เรียนดี มีความสุข”

ทั้งนี้ จังหวัดนครราชสีมา มีโรงเรียนทั้งหมดจำนวน 1,263 แห่ง นักเรียนทั้งหมด จำนวน 260,211 คน ครูและบุคลากร จำนวน 16,938 คน ซึ่งได้จัดการศึกษาตามนโยบายของ รมว.ศธ. ตามแนวทาง “เรียนดี มีความสุข” และในการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยาซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนตัวอย่างที่จัดการศึกษาตามนโยบายดังกล่าว โดยในวันนี้มีโรงเรียนในสังกัด สพม.นครราชสีมา และ สพป.นครราชสีมา เขต 2 ได้ร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งท่าน รมช.ศธ. พร้อมคณะได้เดินเยี่ยมชมนิทรรศการของนักเรียนและมอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี

  • About
  • Latest Posts

นางสาวฐิติมา ชาลีกุล

Latest posts by นางสาวฐิติมา ชาลีกุล (see all)

  • “รมช.สุรศักดิ์” พร้อมผู้บริหาร สพฐ. “พัฒนะ” ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา รับฟังปัญหาอุปสรรคจากเขตพื้นที่ พร้อมสางปัญหาการศึกษา-ลดภาระครู “คืนนักการภารโรง-สร้างบ้านพักครู-แก้ปัญหาการสอบ PISA” – 8 มกราคม 2024
  • รมว.ศธ. “เพิ่มพูน” มอบหมาย เลขาธิการ กพฐ. “ธนุ” นำทีม สพฐ. ลงพื้นที่ ส่งต่อพลังน้ำใจ เร่งเยียวยาน้ำท่วมสามจังหวัดใต้ – 6 มกราคม 2024
  • รองเลขาธิการ กพฐ. “พัฒนะ” เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 6 มกราคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --