-- advertisement --

วันที่  12  กุมภาพันธ์  2567  เวลา 09.00 น.  ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  พร้อมด้วย  นายเสรี พรหมฤทธิ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 นายบัญชร พันธุ์ชัยเพชร  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  ประจำปี  2567 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 โดย ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แร่ทอง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1  เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  ประจำปี  2567 และปล่อยขบวนแถว พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.)ตรวจร่วมในพื้นที่ อำเภอเมืองชุมพร อำเภอท่าแซะ  อำเภอปะทิว  โดยสนธิกำลังพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพร, สำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร,สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร,สถานีตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

รายงานโดย สุนันทรัตน์ เอี่ยมทองกุล นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by นิตา คุณวุฒิ (see all)

  • สพป.ชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์  ประจำปี  2567 ระหว่างวันที่ 12 – 15 กุมภาพันธ์ 2567 – 12 กุมภาพันธ์ 2024
  • สพป.ชุมพร เขต 1 ติดตาม และตรวจเยี่ยมสนามทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   – 12 กุมภาพันธ์ 2024
  • สพป.ชุมพร เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566 – 12 กุมภาพันธ์ 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --