-- advertisement --

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 โดยมี พลตำรวจตรี อารักษ์ อ่อนแย้ม เป็นประธานอนุกรรมการ ดร.ไท พานนนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความเห็นชอบหรือนุมัติดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เพื่อประโยชน์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา และข้อพิจารณาอื่น ๆ ตามนโยบาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการ ก.ค.ศ. ให้เกิดประสิทธิภาพ

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ทัศนา จันทร์ลา (see all)

  • สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ครั้งที่ 2/2567 – 21 กุมภาพันธ์ 2024
  • สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ร่วมกิจกรรมถวายความจงรักภักดี และถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” – 20 กุมภาพันธ์ 2024
  • ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนขบวนการโรงเรียนพัฒนาตนเองเชิงพื้นที่จังหวัด (TSQM-A) – 19 กุมภาพันธ์ 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --