-- advertisement --

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายอุทัย คำสีหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 3/2567 โดยมี นายศักดิ์ชัย บรรณสาร ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสระแก้ว ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเบญจมาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by นายคมสัน สุวรรณ (see all)

  • สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ครั้งที่ 3/2567สพป.สระแก้ว เขต 1 – 5 มีนาคม 2024
  • สพป.สระแก้ว เขต 1 ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ 1/2567 – 4 มีนาคม 2024
  • สพป.สระแก้ว เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดและตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2566 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาตินักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 28 กุมภาพันธ์ 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --