-- advertisement --

วันที่  7 มีนาคม  2567  เวลา 08.00 น. นายธีระศักดิ์  สพลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยส.ต.ท.จรัญ ชูชื่น รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายธีรพงษ์  ชัยชนะกลาง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10  ผ่านระบบ  Video Conference เพื่อรับทราบข่าวสาร ข้อราชการและนโยบายจาก สพฐ. นำสู่การปฏิบัติ  ณ ห้องประชุมพระเทพภาวนาวิกรม วิ

  • About
  • Latest Posts

ศิริรัตน์ หาญเวช

Latest posts by ศิริรัตน์ หาญเวช (see all)

  • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10 – 7 มีนาคม 2024
  • สพป.ชัยภูมิ เขต1 ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเพื่อลดภาระการประเมินของสถานศึกษาระดับ สพท. – 7 มีนาคม 2024
  • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินครู – 7 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --