-- advertisement --

วันที่ 11 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายธีระศักดิ์  พลนาคู  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ศึกษา (สถานีแก้นี้ครู)และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง    เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง   ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)  ณ ห้องประชุมประเทพภาวนาวิกรม วิ

  • About
  • Latest Posts

ศิริรัตน์ หาญเวช

Latest posts by ศิริรัตน์ หาญเวช (see all)

  • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ร่วมการประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 2/2567 – 11 มีนาคม 2024
  • ประชุมคณะกรรมการบริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 1 – 11 มีนาคม 2024
  • สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ติดตามการขับเคลื่อนโรงเรียนเครือข่าย Connext ED และร่วมรับมอบ Computer จาก CP  โดยตัวแทนเจ้าหน้าที่ Connext ED – 11 มีนาคม 2024
  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine
-- advertisement --