-- advertisement --

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567 นายสมควร รัชตวิมล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 เป็นประธาน การดำเนินการสอบแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ณ สนามสอบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 และสนามสอบโรงเรียนบ้านหนองตาเย็น วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รวมมีนักเรียนเข้าสอบ 196 คน

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by ทิพย์สุคนธ์ ทิพย์เนตร (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --