-- advertisement --

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2567 (ครั้งที่ 3/2567)

วันพุธที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 13.30 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารองค์กรภาคเอกชน ประจำจังหวัดหนองคาย ประจำเดือนมีนาคม 2567 (ครั้งที่ 3/2567) เพื่อเป็นการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ ข้อสั่งการ ติดตามความก้าวหน้าของนโยบายเร่งด่วน ให้ส่วนราชการและหน่วยงาน ดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ก่อนการประชุมในวันนี้มีพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2567 จังหวัดหนองคาย  โดยนักเรียนในสังกัดได้รับมอบทุนในระดับประถมศึกษาทุนละ 2,100 บาท จำนวน 2 ทุน และทุนระดับมัธยมศึกษาทุนละ 3,100 บาท จำนวน 1 ทุน  โดยมีนายสมภพ สมิตะสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานการประชุม ณ หอประชุมประจักษศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดหนองคาย

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by อุมาพร คงสนิท (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --