-- advertisement --

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 นำคณะศึกษาดูงานตามโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2567 เวลา 06.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เดินทางไปศึกษาดูงานโครงการขับเคลื่อนศาสตร์พระราชา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ในระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2567 ณ โรงเรียนบ้านนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 และเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนได้จัดไว้ให้  โดยได้รับการต้อนรับจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและนักเรียน เป็นอย่างดี

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by อุมาพร คงสนิท (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --