-- advertisement --

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2567

วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. นางสาวรุ่งนภา ธิศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 มอบหมายให้นางฐิติพร เขมกรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พฤหัสเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 14/2567 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับมอบข้อราชการและนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่การปฏิบัติ โดย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูง พร้อมนี้ได้พบปะและแจ้งข้อราชการกับผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระสุก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1

  • About
  • Latest Posts

Latest posts by อุมาพร คงสนิท (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --