-- advertisement --

สพป.พัทลุง เขต 2 รับสมัครครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

สพป.พัทลุง เขต 2 รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567

วันที่ 9 เมษายน 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2 ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีเหตุจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2567 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 2

  • About
  • Latest Posts

วราภรณ์ ภิบาลศักดิ์

Latest posts by วราภรณ์ ภิบาลศักดิ์ (see all)

  • Facebook iconFacebook
  • Twitter iconTwitter
  • LINE iconLine

-- advertisement --