-- advertisement --

วันที่ 25 ธ.ค. 2564 เวลา 18:45 น.

ทีมวิจัยจากอังกฤษทดลอง AI ที่สามารถทำนายว่าใครจะสมองเสื่อมในอีก 2 ปีข้างหน้าด้วยความแม่นยำสูงถึง 92%

การวิจัยจากมหาวิทยาลัยเอ็กซิเตอร์ (University of Exeter) ของอังกฤษซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร JAMA Network Open ได้ทำการทดลอง AI หนึ่งซึ่งพบว่ามันสามารถทำนายได้ว่าใครที่มีโอกาสเกิดภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ภายใน 2 ปีข้างหน้าด้วยความแม่นยำสูงถึง 92%

ทีมวิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 15,307 รายที่เข้าร่วมเครือข่ายคลินิกด้านความจำและอัลไซเมอร์ 30 แห่งในสหรัฐอเมริกา

โดยกลุ่มตัวอย่างทุกคนไม่มีภาวะสมองเสื่อมในช่วงเริ่มต้นของการศึกษา แต่หลายคนประสบปัญหาเกี่ยวกับความจำหรือการทำงานของสมองอื่นๆ

ซึ่งทีมวิจัยได้ทดลองใช้ AI ทำนายกลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ โดยการวิเคราะห์ความจำและการทำงานของสมอง การทดสอบความรู้ความเข้าใจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตของกลุ่มตัวอย่างแต่ละคน

ภายใน 2 ปีถัดมา กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,568 ราย หรือ 1 ใน 10 ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคสมองเสื่อม โดยพบว่า AI สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำถึง 92%

ศาสตราจารย์เดวิด เลเวลลิน (David Llewellyn) ผู้นำการวิจัยกล่าวว่าเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถคาดเดาได้อย่างแม่นยำว่าใครจะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ภายใน 2 ปีข้างหน้า

หากเทคโนโลยีดังกล่าวสามารถนำมาใช้ได้จริงจะมีประโยชน์ในการช่วยให้การวินิจฉัยทางการแพทย์มีความแม่นยำมากขึ้น ลดโอกาสที่จะวินิจฉัยผิดพลาด และปรับปรุงการตรวจหาโรคที่ก่อให้เกิดโรคสมองเสื่อมตั้งแต่เนิ่นๆ

ขณะนี้ทีมวิจัยวางแผนที่จะดำเนินการศึกษาและติดตามผลเพิ่มเติม เพื่อประเมินว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีดังกล่าวไปใช้งานจริงได้หรือไม่ เพื่อปรับปรุงการวินิจฉัย การรักษา และการดูแลภาวะสมองเสื่อมของผู้ป่วย

ที่มา: Telangana Today, The National News, The Atlanta Journal-Constitution

ภาพ: AP Photo/Matt Rourke

-- advertisement --