มูลนิธิร็อคกี้เฟลเลอร์ ภารกิจช่วยโลกแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน  ประชาชาติธุรกิจ