รู้จัก Zipmex ทุนจดทะเบียนกว่า 240 ล้านบาท ก่อตั้งครั้งแรกปี 2561  ประชาชาติธุรกิจ