ในหลวง พระราชินี พระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา มสธ. วันที่ 2  ประชาชาติธุรกิจ