-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต

รหัสโรงเรียน : 83200168

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 125 หมู่ที่ 1 พระภูเก็ตแก้ว กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83150

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต

-- advertisement --