-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท

รหัสโรงเรียน : 10200989

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 36-36/1 ซอยนานาใต้ สุขุมวิท 4 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-2587829

แฟกซ์ : 02-2610330

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนดิ อเมริกัน สคูล ออฟ แบงค็อก สุขุมวิท

-- advertisement --