-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติกลอรี่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติกลอรี่

รหัสโรงเรียน : 10203646

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1-ระดับอนุบาล 3

ที่อยู่ : 33 ซอยวชิรธรรมสาธิต 18 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติกลอรี่

-- advertisement --