-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ

รหัสโรงเรียน : 10200982

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นปี (เกรด) 1-12

ที่อยู่ : 53 ซอย 44 พัฒนาการ สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3221983

แฟกซ์ : 02-3221978

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ

-- advertisement --