-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติคินเคด กรุงเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติคินเคด กรุงเทพ

รหัสโรงเรียน : 10200971

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1- ชั้นชั้นปี (เกรด) 6

ที่อยู่ : 205/73-74 ซอยผาสุกสันติ 3 พัฒนาการ 69 ประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ : 02-3217010-2

แฟกซ์ : 02-3217013

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติคินเคด กรุงเทพ

-- advertisement --