-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติท๊อฟซี่ เทอร์วี่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติท๊อฟซี่ เทอร์วี่

รหัสโรงเรียน : 10200980

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1-2, ชั้นชั้นปี (เกรด) 1-6

ที่อยู่ : 36-36/1 ซอย 4 (นานาใต้) สุขุมวิท คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-6568224

แฟกซ์ : 02-6567736

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติท๊อฟซี่ เทอร์วี่

-- advertisement --