-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาตินิสท์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาตินิสท์

รหัสโรงเรียน : 10200986

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 13

ที่อยู่ : 36 ซอยสุขุมวิท 15 สุขุมวิท คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-6512065-70

แฟกซ์ : 02-2533800

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาตินิสท์

-- advertisement --