โลโก้โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่

รหัสโรงเรียน : 90200105

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 2119 หมู่ที่ 6 สนามบิน – ลพบุรีราเมศวร์ ควนลัง หาดใหญ่ สงขลา 90110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติบลูมส์เบอรี่-หาดใหญ่