-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติบลูวอเทอร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติบลูวอเทอร์

รหัสโรงเรียน : 84200142

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นปี (เกรด) 1 – ชั้นปี (เกรด) 15

ที่อยู่ : 141/21 หมุ่ที่ 6 บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี 84320

โทรศัพท์ : 077-484548,077484549

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติบลูวอเทอร์

-- advertisement --