-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติปาล์มเฮ้าส์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติปาล์มเฮ้าส์

รหัสโรงเรียน : 83200210

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : –

ที่อยู่ : 21/1 ซอยสาลิกา หมู่ที่ 2 วิเศษณ์ ราไวย์ เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 83130

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติปาล์มเฮ้าส์

-- advertisement --