-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

รหัสโรงเรียน : 20200130

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 282 บ่อวิน ศรีราชา ชลบุรี 20230

โทรศัพท์ : 038372590

แฟกซ์ : 038372590

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

-- advertisement --