-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก

รหัสโรงเรียน : 50200150

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 158/1 หมู่ที่ 3 หางดง-สะเมิง บ้านปง หางดง เชียงใหม่ 50230

โทรศัพท์ : 053365303

แฟกซ์ : 053365304

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟิก

-- advertisement --