-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ

รหัสโรงเรียน : 10200002

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ชั้นปี (เกรด) 1-13

ที่อยู่ : 29/19 ซอยมิตรไมตรี 28 ประชาร่วมใจ คู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

โทรศัพท์ : 02-5436981-2

แฟกซ์ : 02-5436980

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ

-- advertisement --