-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์

รหัสโรงเรียน : 10200969

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 6

ที่อยู่ : 107 วิภาวดีรังสิต ลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ : 02-5130270

แฟกซ์ : 02-9303307

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่นส์

-- advertisement --