-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์

รหัสโรงเรียน : 10200950

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 13

ที่อยู่ : 36 ซอยรามคำแหง 18 รามคำแหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทรศัพท์ : 02-3145250

แฟกซ์ : 02-3146915

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติเทร็ลล์

-- advertisement --