-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล

รหัสโรงเรียน : 50200149

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 234 หมู่ที่ 3 ห้วยทราย แม่ริม เชียงใหม่ 50180

โทรศัพท์ : 053301500

แฟกซ์ : 053-301507

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์ อินเตอร์แนชชั่นแนล สคูล

-- advertisement --