-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ

รหัสโรงเรียน : 19200013

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่อยู่ : 9 ม.11 มิตรภาพ แก่งคอย แก่งคอย สระบุรี 18110

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติแคลิฟอร์เนีย เพรพ

-- advertisement --