-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพฯ

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพฯ

รหัสโรงเรียน : 10200974

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 127,129 ซอยพบมิตร สุขุมวิท 39 คลองเตยเหนือ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-2588222

แฟกซ์ : 02-2588219

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติโมเดิร์น กรุงเทพฯ

-- advertisement --