-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติไทย - สิงคโปร์

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์

รหัสโรงเรียน : 11200018

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : เตรียมระดับอนุบาล -ก่อนประถมศึกษา

ที่อยู่ : 1000 หมู่ที่ 5 ศรคนครินทร์ สำโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

โทรศัพท์ : –

แฟกซ์ : –

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติไทย – สิงคโปร์

-- advertisement --