-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต

รหัสโรงเรียน : 83200064

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล – ชั้นปี (เกรด) 12

ที่อยู่ : 81/4 หมู่ที่ 1 ซอยที่พักสงฆ์สามกอง เฉลิมพระเกียรติ ร.9 กะทู้ กะทู้ ภูเก็ต 83120

โทรศัพท์ : 076354077

แฟกซ์ : 076354076

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติ คิว เอส ไอ ภูเก็ต

-- advertisement --