-- advertisement --

โลโก้โรงเรียนนานาชาติ ภูเก็ต อะคาเดมี

ชื่อสถาบัน : โรงเรียนนานาชาติ ภูเก็ต อะคาเดมี

รหัสโรงเรียน : 83200112

ประเภท : โรงเรียนนานาชาติ

ระดับชั้นที่เปิดสอน : ระดับอนุบาล 1-ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6

ที่อยู่ : 115/15 หมู่ 7 เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต 83110

โทรศัพท์ : 076-336000

แฟกซ์ : 076-336099

แผนที่เดินทางไปยังโรงเรียนนานาชาติ ภูเก็ต อะคาเดมี

-- advertisement --